Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Τομέα Ψυχικής Υγείας Ανατολικής Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής με δ.τ. Κοι.Σ.Π.Ε. ΙΡΙΣ, για τις ανάγκες λειτουργίας του καλεί τους υποψήφιους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη των αναγκών στις παρακάτω θέσεις εργασίας:

 

ΚΩΔ.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α.1

Διοικητικός

Υπάλληλος ΠΕ/ΤΕ

1 ( μία)

Πτυχίο ΑΕΙ/  ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος Κατεύθυνση Οικονομικά - Διοίκηση

Πλήρους Απασχόλησης Αορίστου Χρόνου 

Α.2

Υπάλληλος Γραφείου ΠΕ/ΤΕ

1  (μία)

Πτυχίο ΑΕΙ /ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος Κατεύθυνση Οικονομικά - Διοίκηση

Μερικής Απασχόλησης Αορίστου Χρόνου

Α.3

Εργάτης Καθαριότητας

1 (μία)

Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Μερικής Απασχόλησης Ορισμένου Χρόνου

 

Μεταφορτώστε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ και την ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στα Συνημμένα αρχεία που ακολουθούν.

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (PROKHRYKSH-KOISPE-2020.pdf)ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΟΙΣΠΕ 2020[Μεταφορτώστε την Πρόσκληση]1414 kB499 Μεταφορτώσεις
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (AITHSH-SYMMETOXHS-KOISPE-IRIS.pdf)ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΟΙΣΠΕ ΙΡΙΣ[Μεταφορτώστε την Αίτηση]1266 kB478 Μεταφορτώσεις