Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη προσωπικού

Ο  Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Τομέα Ψυχικής Υγείας Ανατολικής Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής με δ.τ. Κοι.Σ.Π.Ε. ΙΡΙΣ, για τις ανάγκες λειτουργίας του καλεί τους υποψήφιους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη των αναγκών στην παρακάτω θέση εργασίας:

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Εργάτης Καθαριότητας Υ/Ε

1 (Μία)

Πλήρους Απασχόλησης Ορισμένου χρόνου

3 Μήνες

 

Μεταφορτώστε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ στα Συνημμένα αρχεία που ακολουθούν.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (PROKLHSH-KOISPE-ERGATHS-KATH-2021.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΟΙΣΠΕ - ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘ. 2021[Μεταφορτώστε την Πρόσκληση]1176 kB178 Μεταφορτώσεις