Ανακοινώσεις

Πρόσκληση στην 2η Τακτική Γενική Συνέλευση του Κοι.Σ.Π.Ε. ΙΡΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΤΗΝ 2η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΩΝ

ΤΟΥ Κοι.Σ.Π.Ε Το.Ψ.Υ ΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΙΡΙΣ

 

Με την 04/02-04-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. Συνεταιριστές του Κοι.Σ.Π.Ε. με την επωνυμία “ΚοιΣΠΕ Το.ΨΥ Αν.Θεσσαλονίκης - Χαλκιδικής ΙΡΙΣ” στην 2η Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 29η Μαϊου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα συνελεύσεων του Ξενώνα «Ίρις» της  Ε.Ψ.Υ.Κ.Α επί της οδού Φιλίππου 51, Εύοσμος Θεσσαλονίκης.

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΟΙΣΠΕ ΙΡΙΣ.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - 2η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΟΙΣΠΕ ΙΡΙΣ[Μεταφορτώστε την Πρόσκληση]369 kB761 Μεταφορτώσεις