Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη προσωπικού

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Διοικητικού Υπαλλήλου.

 

Συνημμένα:

 
 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  [Ανακτήστε την Ανακοίνωση] 
 129 kB
 3 Μεταφορτώσεις