Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«Οικοδομικές Εργασίες διαμόρφωσης χώρων γραφείων-Ηλεκτρολογικές / Υδραυλικές εργασίες - Εγκατάσταση κλιματιστικών στον υπό διαμόρφωση χώρο γραφείων στο  κτίριο του ΚοιΣΠΕ Το.Ψ.Υ Ανατολικής Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής «ΙΡΙΣ»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά με την πλήρωση θέσεων απασχόλησης με σύμβαση μίσθωσης έργου ή σύμβασης εξαρτημένης εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου4 με τίτλο “Δημιουργία και διετή πιλοτική λειτουργία Εξειδικευμένου Γραφείου Υποστηριζόμενης Απασχόλησης (ΕΓΥΑ) για Άτομα με Σοβαρά Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα (ΑμΣΨΠ) στον ΚοιΣΠΕ ΤΟΨΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ "ΙΡΙΣ", της Πράξης με τίτλο «Δημιουργία Δικτύου Υποστηριζόμενης Απασχόλησης για Άτομα με Σοβαρά Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα (ΑμΣΨΠ) και άτομα με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), μέσω λειτουργίας Εξιδεικευμένων Γραφείων Υποστηριζόμενης Απασχόλησης από ΠΟΚοιΣΠΕ και ΚοιΣΠΕ» και Κωδικό ΟΠΣ 5217909.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίσθωση χώρου γραφείων επί ακινήτου με σκοπό τη στέγαση και λειτουργία του Γραφείου Υποστηριζόμενης Απασχόλησης στον ΚοιΣΠΕ ΙΡΙΣ στο πλαίσιο του Υποέργου 4, της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5217909.

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Τομέα Ψυχικής Υγείας Ανατολικής Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής με δ.τ. Κοι.Σ.Π.Ε. ΙΡΙΣ, για την κάλυψη των αναγκών της λειτουργίας του καλεί τους υποψήφιους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη των αναγκών στην παρακάτω θέση εργασίας:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΤΗΝ  8η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΩΝ 

ΤΟΥ Κοι.Σ.Π.Ε Το.Ψ.Υ ΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΙΡΙΣ

 

Με την υπ' αριθ. 06/10-04-2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό και τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν για την αποφυγή της μετάδοσης της COVID-19 και της διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας,  καλούνται οι κ.κ. Συνεταιριστές του Κοι.Σ.Π.Ε. με την επωνυμία “Κοι.ΣΠΕ ΙΡΙΣ” στην 8η Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 31η Μαΐου 2023  ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα συνελεύσεων του Ξενώνα «ΙΡΙΣ» της Ε.Ψ.Υ.Κ.Α επί της οδού Φιλίππου 51, Εύοσμος Θεσσαλονίκης.

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Τομέα Ψυχικής Υγείας Ανατολικής Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής με δ.τ. Κοι.Σ.Π.Ε. ΙΡΙΣ, για τις ανάγκες λειτουργίας του καλεί τους υποψήφιους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη των αναγκών στην παρακάτω θέση εργασίας:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΤΗΝ  7η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΩΝ 

ΤΟΥ Κοι.Σ.Π.Ε Το.Ψ.Υ ΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΙΡΙΣ

 

Με την υπ΄αριθ. 07/13-04-2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό και τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν για την αποφυγή της μετάδοσης της COVID-19 και της διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας,  καλούνται οι κ.κ. Συνεταιριστές του Κοι.Σ.Π.Ε. με την επωνυμία “Κοι.ΣΠΕ ΙΡΙΣ” στην 7η Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 31η Μαΐου 2022  ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα συνελεύσεων του Ξενώνα «ΙΡΙΣ» της Ε.Ψ.Υ.Κ.Α επί της οδού Φιλίππου 51, Εύοσμος Θεσσαλονίκης.

Ο  Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Τομέα Ψυχικής Υγείας Ανατολικής Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής με δ.τ. Κοι.Σ.Π.Ε. ΙΡΙΣ, για τις ανάγκες λειτουργίας του καλεί τους υποψήφιους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη των αναγκών στην παρακάτω θέση εργασίας:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΤΗΝ  6η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΩΝ 

ΤΟΥ Κοι.Σ.Π.Ε Το.Ψ.Υ ΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΙΡΙΣ

 

Με την υπ΄αριθ. 07/24-05-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό,  καλούνται οι κ.κ. Συνεταιριστές του Κοι.Σ.Π.Ε. με την επωνυμία “Κοι.ΣΠΕ ΙΡΙΣ” στην  6η Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 24η Ιουνίου 2021  ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα συνελεύσεων του Ξενώνα «Ίρις» της Ε.Ψ.Υ.Κ.Α επί της οδού Φιλίππου 51, Εύοσμος Θεσσαλονίκης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΤΗΝ  5η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΩΝ 

ΤΟΥ Κοι.Σ.Π.Ε Το.Ψ.Υ ΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΙΡΙΣ

 

Με την 09/05-06-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. Συνεταιριστές του Κοι.Σ.Π.Ε. με την επωνυμία “Κοι.ΣΠΕ ΙΡΙΣ” στην 5η Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 30η Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα συνελεύσεων του Ξενώνα «Ίρις» της Ε.Ψ.Υ.Κ.Α επί της οδού Φιλίππου 51, Εύοσμος Θεσσαλονίκης.

Αναζήτηση

Τελευταία νέα