Βιολογικός Αμπελώνας

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ

Στην Πορταριά Χαλκιδικής, σε λοφώδη έκταση 28,3 στρεμμάτων βρίσκεται ο Αμπελώνας που παραχωρήθηκε δωρεάν στον Κοι.Σ.Π.Ε από το μέλος Ε.Ψ.Υ.Κ.Α - Ν.Π.Ι.Δ. σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 17 του ν. 2716/1999. Πρόκειται για ένα γραμμικό αμπελώνα, οποίος καλλιεργείται σύμφωνα με τις αρχές της βιολογικής γεωργίας.

Έλεγχος & Πιστοποίηση

Έλεγχος & Πιστοποίηση

Ο Αμπελώνας ελέγχεται από τον οργανισμό ελέγχου και πιστοποίησης ΔΗΩ. Το έδαφος του αμπελώνα είναι μέσης σύστασης με ουδέτερο PH. Καλλιεργούνται ελληνικές ποικιλίες αμπέλου, λευκές και ερυθρές. Η αναλογία φύτευσης λευκών και ερυθρών ποικιλιών είναι ίδια.
Λευκές Ποικιλίες

Λευκές Ποικιλίες

Οι λευκές ποικιλίες είναι οι : Μαλαγουζιά, Αθήρι, Ασύρτικο, Malvasia aromatica, Viognier & Sauvignon blanc.
Ερυθρές Ποικιλίες

Ερυθρές Ποικιλίες

Οι ερυθρές ποικιλίες είναι οι : Syrah, Merlot & Cabernet sauvignon.

home-ampelonas.jpg

Γνωρίστε περισσότερα για τον Κοι.Σ.Π.Ε. «ΙΡΙΣ»